Yozgat Bozok Üniversitesi

DUYURULAR

İdari Personel Naklen Tayin Başvuru İlanı(2021)

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İDARİ PERSONEL NAKLEN TAYİN BAŞVURU İLANI

“Yozgat Bozok Üniversitesi İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi” nin 8’inci maddesi çerçevesinde; İdari Personel Naklen Tayin Başvuruları Değerlendirme Komisyonunun 07/07/2021 tarihli ve 2021/02 sayılı kararı uyarınca, Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapmakta olan 5 (beş) idari personele yönergede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanma hakkı verilecektir. Üniversitemizden başka bir kamu kurumuna naklen atanmak için muvafakat talep yazısını Üniversiteye ulaştıranların, aşağıdaki gerekli belgeleri 10/09/2021 tarihi mesai bitimine kadar başvuru dilekçelerinin ekinde birimleri aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

İdari Personel Kurum Dışı Naklen Tayin Talep Dilekçesi için TIKLAYINIZ!

İdari Personel Naklen Tayin Yönergesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Sağlık mazereti puanlamasında gerekli belgeler;

1-Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğine dair güncel Sağlık Kurulu Raporu,

2-E-Devlet üzerinden alınacak ‘’Nüfus Aile’’ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

3-Kardeşi ile ilgili naklen tayinde bulunmuş ise vasi veya veli kararı,

Eş durumu mazereti puanlamasında gerekli belgeler;

1-E-Devlet üzerinden alınacak ‘’Nüfus Aile’’ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

2-Kamuda çalışan eşinin Yozgat iline tayininin mümkün olmadığına dair belge, hizmet belgesi,

3-Eşi SGK veya BAĞ-KUR’a bağlı çalışıyorsa hizmet belgesi dökümü ve çalıştığı işyerini gösteren çalışma belgesi,

Eğitim durumu mazereti puanlamasında gerekli belgeler;

1-E-Devlet üzerinden alınacak veya öğrenci olduğu kurumdan alacağı ıslak imzalı öğrenci belgesi,

Not :  Ayrıca, başvuru sahipleri bunların dışında tayin sebebine konu olabilecek diğer belgeleri de ekleyebilecektir.

9.7.2021 13:49 || 3952 kez okundu.